levothyroxin asprin
Kulturskolerådet - Kulturskolen SkanderborgKulturskolerådet - Kulturskolen Skanderborg

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet er et rådgivende organ der skal drøfte væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med skolens ledelse, herunder undervisning, projekter og disses relevans. Kulturskolerådet erstatter kulturskolens tidligere bestyrelse.

Kulturskolerådet består af:

Vakant- Repræsentant for erhvervslivet i Skanderborg (tidligere formand)
Mikkel Xavier Jonassen – repræsentant for Kulturlivet i Skanderborg
Peter Bech – repræsentant for folkeskolerne
Linda Andrea – forældrerepræsentant
Vakant – forældrerepræsentant
Thomas Krøyer Hindkjær – repræsentant for personalegruppen
Anders Bomholt Rahbek – elevrepræsentant
Victor Johan Andrea – elevrepræsentant
Julie Heebøll – Kulturskolechef
Tina Quottrup – Sekretær