levothyroxin asprin
Kulturskolerådet - Kulturskolen SkanderborgKulturskolerådet - Kulturskolen Skanderborg

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet er et rådgivende organ der skal drøfte væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med skolens ledelse, herunder undervisning, projekter og disses relevans. Kulturskolerådet erstatter kulturskolens tidligere bestyrelse.

Kulturskolerådet består af:

Tina Krøyer – Repræsentant for erhvervslivet i Skanderborg
Mikkel Xavier Jonassen – repræsentant for Kulturlivet i Skanderborg
Dan Søgaard – repræsentant for folkeskolerne
Linda Andrea – forældrerepræsentant og formand for Kulturskolerådet
Line Riiskjær Høi – forældrerepræsentant
Thomas Krøyer Hindkjær – repræsentant for personalegruppen
Mille Wilson Olsen – Elevrepræsentant
Mikkel Nørgaard Jensen – Elevrepræsentant
Julie Heebøll – Kulturskolechef
Tina Quottrup – Sekretær