probleme mit Synthroid

Samarbejder og projekter

bygger bro mellem kultur og læring

Kulturskolen Skanderborg har fornøjelsen af at kunne tilbyde alle kommunens børn og unge kulturelle oplevelser af høj professionel og kunstnerisk karakter. Vores mål er at bygge bro mellem kultur og læring, og understøtte den pædagogiske værdi i mødet med både musik, dans, natur, film og teater, som en integreret del af alle børn og unges hverdag i Skanderborg Kommune. Den professionelle kulturelle oplevelse samt børnenes deltagelse og selvstændige refleksion skaber grobund for børnenes fortløbende dannelse og stimulerer deres kreative potentiale.