klassisk-rytmisk-talentlinje-kulturskolen-skanderborg-yoast

Rytmisk og klassisk talentlinje

Kulturskolen Skanderborg har 2 talentlinjer – en klassisk og en rytmisk