GRIB ENGAGEMENTET VOL.2

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-22wjux’]

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’GRIB KREATIVITETEN!’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”]
Vol.2
[/av_heading]

[av_horizontal_gallery ids=’10314,10317,10587,10315,10316′ height=’15’ size=’medium’ links=’active’ lightbox_text=” link_dest=” gap=’large’ active=’enlarge’ initial=” control_layout=’av-control-default’ id=” av_uid=’av-kyycn604′][/av_horizontal_gallery]

[av_heading tag=’h5′ padding=’10’ heading=’Her finder du information om den lokale del af Grib Kreativiteten i Skanderborg’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-p247rd’]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” styling=’av-minimal-toggle’ colors=’custom’ font_color=’#090b87′ background_color=” border_color=” av_uid=’av-l12dhfcx’]
[av_toggle title=’Pressemeddelelse’ tags=” av_uid=’av-4123c15′]
PRESSEMEDDELELSE

Kulturministeriet giver bevilling på 2.450.000 kr. til udvidelse af Kulturskolens modelforsøg

Flere børn og unge skal møde og udfolde sig i de kunstneriske fag. Dét er målet med modelforsøget ’Grib Kreativiteten – de unge skaber engagement’, som er udviklet i et samarbejde mellem Den Kreative Skole Silkeborg, Kulturskolen Skanderborg, Odder Musikskole og Kulturskolen Hedensted. Modelforsøgets første periode blev afviklet sidste halvår af 2021. Gennem det nye koncept, ”Kulturklubber for de 13-18-årige”, blev undervisningen i de kunstneriske fag gentænkt. Sidste år modtog projektet en bevilling på 1.050.000 kr. fra Kulturministeriets ’Grib Engagementet ’-pulje. En pressemeddelelse fra Kulturministeriet har netop offentliggjort, at ’Grib Kreativiteten – de unge skaber engagement Vol. 2’ modtager endnu en bevilling på 2.450.000 kr. til en ny projektperiode, der dækker hele 2022. Modelforsøget modtager dermed også puljens største bevilling.
Om modelforsøget ’Grib engagementet – de unge skaber engagement Vol. 2.

Den fælles målsætning for modelforsøget er at udvikle og afprøve aktiviteter, der fremkalder/bevarer og udvikler børns og unges frie kreativitet og skabertrang inden for de kunstneriske fag.
Projektet er henvendt til børn og unge fra 7-20 år opdelt i tre aldersspor: 7-11 år, 12-15 år og 16-20 år.

I den nye projektperiode arbejdes videre med udviklingen af nye former for undervisning. Målet er undervisning, hvor fællesskabet er en helt central del. Og så skal eleverne selv have stor indflydelse på aktiviteterne. På den måde øges engagement og ejerskab, og der skabes grundlag for at bane nye veje for de kunstneriske fag: musik, teater, billedkunst og dans.

Den Kreative Skole Silkeborg, Kulturskolen Skanderborg, Odder Musikskole og Kulturskolen Hedensted er initiativtagere til modelforsøget. Lokale kunstnere, folkeskoler, ungdomsskoler, pædagog- og læreruddannelsen samt Institut for X i Aarhus, som har erfaring og stor succes med ungeinvolvering og –motivation, er også samarbejdspartnere i projektet. Det er stærke samarbejder mellem forskellige institutioner og fagligheder. Derfor er vi sikret et stort potentiale for udvikling af nye undervisningsformer inden for de kunstneriske fag. Og det vil give børn og unge nye muligheder.
Om Kulturministeriets Grib Engagementet-pulje

Puljens fulde titel er ’Grib engagementet – Når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod’. Det er en pulje til kommunale modelforsøg med det formål at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur. Kommuner – enten alene eller i samarbejde med andre kommuner- har haft mulighed for at søge midler fra puljen.

Puljen består af to ansøgningsrunder. Midler fra 1. runde blev uddelt til 14 modelforsøg, der blev gennemført i 2021. Midler fra 2. runde er uddelt d.20. januar 2022, til 13 modelforsøg, der skal gennemføres i 2022.

Læs mere om puljen her:

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse om offentliggørelsen af de støttede modelforsøg her:

https://slks.dk/flere-boern-og-unge-faar-mulighed-for-at-deltage-i-kunstneriske-aktiviteter

Udtalelser Skanderborg

Chef for Udvikling, Kultur og Erhverv, Hanne Toksvig:
”Det er fantastisk med sådan en håndsrækning. Det er en anerkendelse af det arbejde som er i gang, med at nytænke hvad en kulturskole skal og kan. Kulturskolen kan via denne indsats også støtte op i forhold til det politiske fokus, der er på trivsel i børn og unges liv, med et koncept, der kan nå ud i hele kommunen”

Kulturskoleleder, Julie Heebøll:
” Vi glæder os utroligt meget over at få lov til at komme i gang med Grib Kreativiteten Vol. 2. Første del af projektet, som vi afviklede i efteråret 2021, har givet rigtig meget læring, som vi tager med videre. At der fra Kulturministeriets side af bakkes op om projektets næste fase har kæmpe betydning for, at vi bliver endnu klogere på, hvordan vi når de børn og unge, som vi ikke almindeligvis ser benytte Kulturskolens tilbud. Samarbejdet med de andre kommuner i projektet er enormt værdifuldt, hvor vi oplever at det er en meget stor styrke, at vi i løbende deler erfaringer og udvikler på tværs af kommunegrænser”

For yderligere information kontakt:
Hanne Nissen Toksvig, Skanderborg Kommune, 23 69 80 40

Julie Heebøll, Kulturskolen Skanderborg, 20 35 45 65
Louise Carstens, overordnet projektleder, 24 89 62 86
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Vigtige datoer – for undervisere i GK vol.2′ tags=’ ‘ av_uid=’av-3bq3jl5’]
Grib Kreativiteten Vol.2

VIGTIGE DATOER:

Workshops:

  1. marts kl.12.30-15: Kick-off møde
  2. marts kl.9-12 : Workshop for forårets undervisere
  3. maj kl.9-17 : Workshop
  4. juni kl.10-15 : Workshop
  5. aug kl.10-15 : Workshop
  6. sep kl.9-16 : Workshop

Kulturklubber i foråret 2022:

Uge 16:            Rekrutteringsuge      Besøg på skolerne for reklamere for projektet

Uge 17:            Kulturklub 1               Opstart med Spor Forår (se skema ovenover)

Uge 18:            Kulturklub 2

Uge 19:            Kulturklub 3

Uge 20:            Kulturklub 4

Uge 21:            Kulturklub 5

Uge 22:            Kulturklub 6

Uge 23:            Kulturklub 7

Uge 24:            Kulturklub 8

Uge 25:            Kulturklub 9              Sidste gang i klubberne
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kvik Guide til Grib Kreativiteten vol.2′ tags=” av_uid=’av-2gie0fd’]
Grib kreativiteten – De unge skaber engagement vol. 2

Kvik-guide
Overordnet om initiativet/puljemidlerne

• Modelforsøget ’Grib Kreativiteten – de unge skaber engagement vol. 2’ er støttet med 2.450.000 kr. fra Kulturministeriets ’Grib Engagementet-pulje.
• Puljes overordnede formål er at understøtte, at flere børn og unge fra 0-24 år får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter’
• De støttede modelforsøg skal opkvalificere og bidrage med ny viden til hele kultursektoren og resultaterne kommer til at påvirke lovgivning på området
• I alt 13 modelforsøg i Danmark er støttet i perioden 20. januar – 31. december ’22

Om modelforsøget

• Formålet med modelforsøget er at udvikle og afprøve aktiviteter, der fremkalder/bevarer og udvikler børns og unges frie kreativitet og skabertrang inden for de kunstneriske fag’
• Målgruppe: 0-20 år inddelt i tre aldersspor: 7-11, 12-15 og 16-20 år

o Sporet 7-11 år bliver et SFO-tilbud i samarbejde med pædagogerne.

• 3 kommuner i projektet: Silkeborg, Skanderborg og Odder

• Samarbejdspartnere i projektet:
o Musik- og kulturskolerne i Skanderborg, Odder og Silkeborg Kommuner
o Ungdomsskolerne i Skanderborg, Odder og Silkeborg kommune
o Folkeskoler i hver af de deltagende kommuner
o Institut for X, Aarhus
o VIA University College – Pædagoguddannelsen
o VIA University College – Læreruddannelsen
o Lokale kunstnere i de tre kommuner
o Eksterne oplægsholdere ved workshops

Den Kreative Skole, Kulturskolen i Silkeborg, er projektejer

Målsætninger for modelforsøget:

o (videre)udvikle aktiviteter, der faciliterer et brugerdrevet, skabende rum inden for de kunstneriske fag
o Tilegner os ny inspiration, erfaring og viden om at facilitere et læringsrum inden for de kunstneriske fag. Det skal være læringsrum, hvor børn og unge har lyst til at deltage, byder ind og på en motiverende måde oplever, at de udvikler deres kunstneriske passion og skaberlyst
o Samskabelse i afsøgning, formulering og eksekvering af aktiviteterne med den målsætning, at alle samarbejdspartnere er involveret i kvalificeringen af og opnår læring.

Om de konkrete kulturklubaktiviteter:

• Kulturklub-konceptet har afsæt i følgende dogmer, som er formuleret i første projektperiode i efteråret:

o Vi ser os selv som facilitatorer snarere end undervisere
o Vi faciliterer et rum, hvor rammen for læringsprocessen er improvisation drevet af deltagerne
o Vi accepterer, at der ikke er et planlagt mål, vi skal nå med processen
o Vi reproducerer ikke – vi skaber!
o Den kunstneriske skaberlyst og udvikling starter først og fremmest med fællesskab og relationer
o Magien opstår tit i fejlen

• Et underviserteam i sporene 12-15 år og 16-20 år bestyr typisk af en underviser fra Musik- og Kulturskolen, en lokal kunstner og evt. en medarbejder fra Ungdomsskolen.
• Et underviserteam i spor 7-11 år vil typisk bestå af en underviser fra Musik- og Kulturskolen, en lokal kunstner og en eller flere SFO-pædagoger

Overordnet tidslinje for aktiviteter
(1. fase Fritidsdelen: Kulturklubber for 13 – 18 årige blev afviklet i efteråret 2021, erfaringer fra 1. fase er samlet i en evalueringsrapport)
2. fase Fritidsdelen: Kulturklubber for 13 – 18 årige foråret 2022, start primo april
3. fase Fritidsdelen: Kulturklubber for 12 – 15 årige samt 16 – 20 årige start august 2022
3. fase SFO/Klub-delen: Kulturklubber for 7 – 11 årige starter i august 2022

Vigtige datoer:
o 23. marts kl. 9-12 workshop for undervisere (målrettet fase 2)
o 11. maj workshop 1 ca. kl. 10-16: Workshop for alle
▪ Hvorfor er modelforsøget vigtigt og tendenser
▪ Anne Mette Winneche Nielsen, Center for Ungdomsforskning, tendenser i ungdomslivet
o 10. juni workshop 2 ca. kl. 9-16: opdeling i spor, konceptudvikle
o 26. august workshop 3
o 16. september workshop 4
o Øvrige aktiviteter:
o Interviews med målgruppen (forår)
▪ 16-20 årige
▪ 7-11 årige
▪ Som udgangspunkt faciliteret af lokale koordinatorer
o Lokale planlægningsmøder – vi indkalder (og I må altid henvende jer!)
o Aktiviteter ifm. evaluering (se herunder)

Om evalueringsdelen
o Alle modelforsøg skal udarbejde en evalueringsrapport, som skal afleveret slut november.
o skal bero på kvalitative resultater og betragtninger samt grundige årsagsmekanismer. Vi arbejder med følgeforskning/årsagsevaluering
o Projektleder Louise Carstens er evalueringsansvarlig
o Aktiviteter ifm. evaluering:
o Fokusgruppeinterviews med kulturklubundervisere lokalt
o Interviews med deltagere lokalt
o Løbende ”logbog”: Hvad fungerede godt/kunne have fungeret bedre, hvad ændrer vi evt. næste gang?
o Observation (måske)

Kontaktoplysninger:
Projektleder, Louise Carstens: lfc@silkeborg.dk, M: 24896286

Lokal koordinator, Silkeborg: Stine Hansen Skovby: ssk@denkreativeskole.dk M: 20997069

Lokale koordinator, Skanderborg:
• Sofie Møller Hørup: sofie.moller.horup@skanderborg.dk M: 23701782
• Praktisk assistent: Stinne Louise Schwartz Staunskær: stinne.staunskaer@skanderborg.dk M: 87942863

Lokal koordinator, Odder: Klaus Knudsen: Klaus.knudsen@odder.dk M: 29706108
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Samtykkerklæring til fotos og video’ tags=” av_uid=’av-20dnsyx’]

[/av_toggle]
[av_toggle title=’Udkast til klubdage (worksheet)’ tags=” av_uid=’av-31c9guh’]

Mandag Onsdag Torsdag Note:
Georgs Garage på Sct. Georgsgården

(man, tirs, tors)

Henriette (pånær 1), Louise, Søs, (Max) Louise, Søs,

Ikke Henriette

Mette Marie?
Højvangen/Hørning Henrik, Andreas, Max, Mariane
Mølleværket Elsebeth, Errol, (Andreas) Nanna? Solveig?

[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=”]

[av_heading tag=’h5′ padding=’10’ heading=’Er der information du mangler eller ikke kan finde på denne side kan du kontakte lokal projektleder, Sofie Møller Hørup på Sofie.Moller.Horup@skanderborg.dk eller 87942842 eller praktisk assistent Stinne Schwartz Staunskær på stinne.staunskaer@skanderborg.dk eller 87942863′ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading]

[/av_section]