KULTURKLASSER

KULTURKLASSER

Kulturklasser er et samarbejde mellem en folkeskole og Kulturskolen Skanderborg, hvor en skoleklasse én gang om ugen får undervisning i enten et instrument, drama, billedkunst eller dans. Undervisningen foregår i fællesskab mellem en underviser fra Kulturskolen Skanderborg og en lærer fra skolen.

Formålet

Det er ambitionen med kulturklasserne, at børnene kommer til at opleve at kunne spille på instrument, bruge billedkunstteknikker eller en skabe en dansekoreografi – derfor strækker et kulturklasseforløb sig som udgangspunkt over 2 år.

Samtidig får børnene mulighed for at møde kunsten og en professionel fagspecialist på en anden måde end de er vant til i skolen. Det giver dem nye perspektiver og kompetencer, og dette er med til at forme dem som mennesker.

Derudover opstår der gensidig læring mellem underviserne fra Kulturskolen Skanderborg og lærerne fra skolerne. De lærer af hinanden undervejs, og det tager begge parter med videre i andre sammenhænge.

kulturklasser er et kultur-undervisningstiltag, hvor der skabers lige adgang til kulturtilbud for alle børn i Skanderborg kommune, Vi har på Kulturskolen et ønske om at alle børn i løbet af deres skolegang skal have mulighed for at møde kulturen. Kulturklasser styrker de lokale kulturmiljøer og fællesskaber,  mødet mellem fagligheder og bidrager til en fælles udvikling på tværs af kommunen. Vi ønsker at alle skoler i Skanderborg kommune skal have mulighed for at have mindst en kulturklasse.

Kulturklasser skoleåret 22/23

I skoleåret 22/23 er der 13 skoleklasser fordelt på skoler i Skanderborg Kommune

  • I sæson 22/23 samarbejder vi med følgende skoler om kulturklasser
  • Den Fri Hestehaveskole i Galten – 5. årgang spiller saxofon
  • Højboskolen i Hørning – 1. årgang spiller keyboard og percussion
  • Højboskolen i Hørning – 2. årgang spiller keyboard og cornet
  • Gyvelhøjskolen i Galten – 3. årgang spiller percussion, tværfløjte og trækbasun
  • Knudsøskolen – 4. årgang spiller cornet
  • Knudsøskolen – 3. årgang spiller violin
  • Mølleskolen i Ry – 3. årgang spiller percussion, guitar og keyboard


Hvordan kommer min skole med?

Hvis du og din skole er interesseret i at blive en del af kulturklassesamarbejdet kan du kontakte souschef Tina Quottrup – tina.quottrup@skanderborg.dk