KULTURKLASSER

KULTURKLASSER

Kulturklasser er et samarbejde mellem en folkeskole og Kulturskolen Skanderborg, hvor en skoleklasse én gang om ugen får undervisning i enten et instrument, drama, billedkunst eller dans. Undervisningen foregår i fællesskab mellem en underviser fra Kulturskolen Skanderborg og en lærer fra skolen.

Formålet

Det er ambitionen med kulturklasserne, at børnene må opleve at mestre et instrument, billedkunstteknikker eller en dansekoroegrafi – derfor strækker et kulturklasseforløb sig også over et helt år.

Samtidig får børnene mulighed for at møde kunsten og en professionel fagspecialist på en anden måde end de er vant til i skolen. Det giver nye perspektiver og kompetencer, som er med til at forme os som mennesker.

Derudover lærer underviserne fra Kulturskolen Skanderborg og lærerne fra skolerne af hinanden undervejs, og det tager vi begge med videre i andre sammenhænge.

En af Skanderborg Kommunes kulturforstærkere er ”Tænk nyt” og kulturklasser er et nyt undervisningstiltag, hvor vi skaber lige adgang til kulturtilbud for alle børn i Skanderborg kommune i det i har et ønske om at alle børn i løbet af deres skolegang skal have mulighed for at blive …… Kulturklasser styrker de lokale kulturmiljøer og fællesskaber og mødet mellem fagligheder og bidrage til en fælles udvikling på tværs af kommunen. Vi har en klar ambition om at udbrede kulturklasser til alle skoler i Skanderborg kommune.

Kulturklasser skoleåret 21/22

I skoleåret 21/22 er der 13 skoleklasser fordelt på folkeskoler i Skanderborg Kommune

  • I sæson 21/22 samarbejder vi med følgende skoler om kulturklasser
  • Den Fri Hestehaveskole i Galten – 4. årgang spiller saxofon
  • Højboskolen i Hørning – 1. og 2. årgang spiller keyboard og cornet
  • Gyvelhøjskolen i Galten – 3. årgang spiller percussion, tværfløjte og trækbasun
  • Knudsø skolen – 3. årgang spiller cornet
  • Mølleskolen i Ry – 3. årgang spiller percussion, guitar og keyboard
  • Voerladegård skole – 2. og 3. årgang spiller percussion


Hvordan kommer min skole med?

Hvis du og din skole er interesseret i at blive en del af kulturklassesamarbejdet kan du kontakte souschef Tina Quottrup – tina.quottrup@skanderborg.dk