Thomas Krøyer Hindkjær

I min undervisning lægger jeg vægt på:

Min uddannelse/baggrund for at undervise er:

Fag/Instrument/Hold: