Therese Iversen

I min undervisning lægger jeg vægt på:
Det skal være sjovt at lære at spille et musikinstrument!
I min undervisning vil eleven altid være i fokus, og elevens ønsker og niveau vil være udgangspunk for indhold i undervisningen. Det er vigtigt for mig det er engasjement, motivation, respekt, og ikke minst glæde. Jeg syns også det er vigtig elevene får mulighed til at spille masse forskelligt musik, og ikke minst spille sammen med andre.
For at have god fremgang, er det også vigtig at øve. Jeg vil ha stort fokus på at lære eleven hvordan man kan øve sig derhjemme, gerne også i samarbejde med forældre.

Min uddannelse/baggrund for at undervise er:
Jeg er uddannint som musikpædagog fra Universitetet i Stavanger, og en kandidat i orkestermusik – basun, fra Det Jyske Musikkonservatorium. Jeg har også en solistuddannelse ved Det Jyske Musikkonservatorium.

Fag/Instrument/Hold:
Basun, trompet, og skoleprojekt.

Genre:
Klassisk og rytmisk