Rytmik & Musik

RYTMIK OG MUSIK

6 lektioner á 45 min – 0-6 år – max. 20 børn pr. forløb                                

Få ny inspiration til at bringe mere sang og musik ind i børnenes hverdag! I løbet af 6 gange 45 min. vil en musikpædagog fra Kulturskolen i Skanderborg komme på besøg hos jer og åbne ind til den musikalske verden ved brug af fantasi, musik, rytmik og sang. Musik og bevægelse hører sammen, og der bliver masser af bevægelse og sansning med hele kroppen. Rytmik og musik er med til at styrke børns indlæring, samt stimulere barnet motorisk, sprogligt, socialt og musikalsk. Indholdet tilpasses børnegruppens alder og sammensætning.

Vi har 3 forskellige musiklærer på forløbene, så bemærk at der står forløb med samme startdato – dette er 2 forskellige forløb.

Pris: kr. 1.200,-  for alle 6 lektioner

BILLEDER AF HØI FOTOS

Rytmik og musik - Høi Foto

FLERE TILBUD I KULTURTOGET:

BESØG I INSTITUTIONERNE

FORESTILLINGER OG KONCERTER

KULTUR-ARRANGEMENTER

Inspirationskurser for pædagoger