Kulturklasser

Kulturklasser er et samarbejde mellem skolen og Kulturskolen Skanderborg, hvor en skoleklasse én gang om ugen får undervisning i enten et instrument, drama, billedkunst, tegning eller dans.

Undervisningen foregår i samarbejde mellem en underviser fra Kulturskolen Skanderborg og en lærer/pædagog fra skolen. Vi anbefaler, at Kulturklasser købes til en hel årgang (planlægning af undervisningen sker i samarbejde med skolen).

Eleverne møder kunsten og en professionel fagspecialist på en anden måde, end de er vant til. Det giver dem nye perspektiver og kompetencer, og dette er med til at forme dem som mennesker.

Kulturklasser har fokus på, at børnene kommer til at opleve det at kunne meste et instrument, billedkunstteknikker, en dansekoreografi, eller at udtrykke sig gennem drama. Det kunne f.eks. være:

  • En hel klasse med det samme instrument
  • Dramatisere din historieopgave
  • Dans din matematikopgave
  • Mal/tegn din natur og teknik

Kulturklasser bidrager til skolens Fælles Mål og kan inkludere andre læringselementer inden for fx sociale og kognitive mål. Børnene udvikler deres kreativitet, fantasi, samarbejdsevner, kommunikative færdigheder, kritiske tænkning og deres fleksibilitet – bare for at nævne noget.

Der opstår gensidig og værdifuld læring mellem underviserne fra Kulturskolen Skanderborg og lærerne fra skolen. De lærer af hinanden undervejs, og det tager begge parter med videre i andre sammenhænge.

Praktiske oplysninger
Lederne på de deltagende skoler forpligter sig til at bakke op om, at dette kan ske ved at:

  • Skolen prioriterer samarbejdet i årsplanlægningen af lærerens timer. Der skal være tid til møder, forberedelse før hver time og evaluering efter hver time.
  • Elever, hvor der er fokus på et instrument, får et instrument i hånden (til hjemlån i de fleste tilfælde).
    skolen stiller projektor til rådighed.
  • Skolen stiller et egnet lokale til rådighed.

Kulturskolen Skanderborg har igangsat opbygning af en instrumentbank og har ansvaret for at anskaffe instrumenter. Koordinering i samarbejde med skolen.

For mere info, kontakt Tina Quottrup
tina.quottrup@skanderborg.dk