Kulturkataloget

Kulturkataloget til den åbne skole til Skanderborg Kommunes skoler

Kataloget indeholder kulturtilbud til både indskoling, mellemtrin og udskoling. Forløbene spænder bredt fra munke, musik og medier til forfattere, forestillinger og fortidslevn.

I Skanderborg Kommune er det et mål, at alle børn møder kultur på højt niveau i skoler, i børnehaver og i fritiden. Kunst og kultur skaber forståelse for vores historie og vores rødder og er med til at nuancere vores verdensopfattelse. Gennem kunst og kultur mødes børn og deler oplevelser, erfaringer og livsglæde.

I arbejdet med den åbne skole ønsker Kulturskolen Skanderborg, Skanderborg Kommunes Biblioteker og Museum Skanderborg at bidrage til undervisningen ved at tilbyde forløb, der understøtter den faglige undervisning og samtidig styrker eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

De mange forløb giver eleverne mulighed for at lære på forskellige måder, med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.