KULTURARRANGEMENTER

BØRNEBIFFEN

NATURTID I BØRNEHØJDE

MUSEUM I BØRNEHØJDE

FLERE TILBUD I KULTURTOGET:

BESØG I INSTITUTIONERNE

FORESTILLINGER OG KONCERTER

KULTUR-ARRANGEMENTER

Inspirationskurser for pædagoger