Kulturskolen Skanderborg har gennem Kulturtogets Børnekulturprogram fornøjelsen at kunne tilbyde alle kommunens børn fra 0-6 år kulturelle oplevelser af høj professionel og kunstnerisk karakter.

Vores mål er at bygge bro mellem kultur og læring, og understøtte den pædagogiske værdi i mødet med både musik, dans, natur, film og teater, som en integreret del af alle børns hverdag i Skanderborg Kommune.

Den professionelle kulturelle oplevelse samt børnenes deltagelse og selvstændige refleksion skaber grobund for børnenes fortløbende dannelse og stimulerer deres kreative potentiale.