RETHINK Folk Music

Projektets vision er at gøre elever på musik- og kulturskoler til musikarkæologer i deres eget lokalområde. RETHINK Folk Music er støttet af Fonden Aarhus 2017 og er et samarbejde mellem museer og musik- og kulturskoler i Region Midtjylland og resten af Europa.

Folkemusikken i Danmark er spillevende, og blandt børn og unge er der en voksende interesse for den musik, der bygger på traditioner og vores fælles rødder. Vi har en kæmpe velbevaret nationalskat af folkemusikalsk nodemateriale, og det er dette repertoire, der nu bliver støvet af, når projektet RETHINK Folk Music sender elever ud som musikarkæologer. Idéen er at åbne de unges øjne for deres egen kulturarv og at sætte denne i en nutidig ramme. Desuden får eleverne mulighed for at møde lærere og elever fra deres nabolande i deres arbejde med deres forskellige lokale folkemusiktraditioner.

Som et led i kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017, som har fået overskriften RETHINK, har projektet til hensigt at gentænke og gendigte folkemusikken ved at anvende historisk materiale fra Midtjylland i nutidige rammer. Desuden plantes folkemusikken ud i museer og byrum for at levendegøre og legemliggøre en kultur, som mange stadig har til gode at opleve på egen krop.
RETHINK Folk Music er søsat af Kulturskolen Skanderborg og har allerede gjort sig bemærket med nye partnerskaber med museer og musikskoler i hele Europa. Projektet har i forlængelse af dette fået tildelt ungdomsudvekslingsmidler fra det prestigefyldte Erasmus+-program.

Se meget mere via dette link:
www.rethinkfolkmusic.com