Samarbejde med Folkeskolen

Som en del af skolereformen og Den Åbne Skole samarbejder Kulturskolen med flere af kommunens folkeskoler.
Længerevarende projekter aftales og tilrettes til den enkelte skole. Flg. Samarbejdsprojekter kan bl.a. nævnes:

  • Undervisning på guitar, percussion og keyboard på 3. årgang på Mølleskolen.
  • Undervisning i Saxofon, trompet/basun på 4 årgang Højboskolen
  • Undervisning i kor på Mølleskolen
  • Sistema Højvangen, undervisning i violin, cello, klarinet, tværfløjte, kontrabas, bratsch og cornet på Niels Ebbesen Skolen.

Vi er meget interesserede i at udvide samarbejdet med endnu flere skoler, og skræddersyer gerne vores tilbud. Det vigtige for os er, at vores lærere får lov til at byde ind med deres topfaglighed indenfor det kunstneriske område, og meget gerne i samarbejde med skolens lærere og pædagoger.

Vi har ikke p.t. samarbejder indenfor de andre fagområder vi udbyder, dans, drama, billedkunst, tegning, textil og design, men er meget interesserede i dette.

Undervisning som en del af skoledagen
Skolereformen har desuden åbnet mulighed for at elever kan modtage forældrebetalt musikundervisning som en del af skoledagen. Det er vigtigt at understrege, at det er forældrene der skal anmode skolelederen på barnets skole om dette, og skolelederen ud fra en helheds vurdering af barnet( samt praktiske forhold) vil afgøre om det kan bevilges.