Det børnekulturelle område

Det børnekulturelle område er en del af Kulturskolen Skanderborg og til stor gavn og glæde for alle, både institutioner, skoler, Kulturskolen og borgere rundt i hele Skanderborg Kommune.

Kulturområdet er delt i to områder. Et for institutioner og et for skoler.

Børnekulturen for institutioner er Børne-Biffen, børneteater, museumsbesøg, musik i dagplejen og naturvejledning.

Medarbejderne i institutionerne tilbydes kompetenceløft, så disse er klædt på til at kunne bringe kunsten ind i institutionens daglige aktiviteter

Børnekulturen for skoler er bla. Kulturpakker, som tilbyder skolekoncerter, danseforestillinger og teaterforestillinger. Der tilbydes aktiviteter for både indskolingen, mellemtrin og udskolingen.

Vi har et fantastisk samarbejde med skolerne og kan på nuværende tidspunkt tilbydes der 200 kulturtilbud i løbet af et skoleår fordelt på Kommunes skoler.

Vi har Kulturcrew rundt på skolerne. Kulturcrew er elever, der hjælper med alt i forbindelse med besøg af kunstnere, hvor de er værter, tekniker og laver PR til de aktiviteter.