Kulturskolerådet er Kulturskolens brugerråd. I kulturskolerådet sidder en repræsentant for skolens lærere, en repræsentant for kommunens skoler, en repræsentant for kommunens kulturliv og en repræsentant for kommunens erhvervsliv samt to forældrerepræsentanter og skolens leder.
Forældrerepræsentanterne vælges ved et årligt brugermøde som i år bliver afviklet i forbindelse med adventskoncerten d. 16 december kl 13 i Kulturhuset. Du kan finde skolens vedtægter på flg link

Ønsker du som forældre at stille op til valg til kulturskolerådet så kom til koncerten. Har du spørgsmål kan de stiles til tina.quottrup@skanderborg.dk
Ved du allerede nu at du ønsker at stille op vil vi meget gerne vide det.

Dagsorden til brugermøde
1) kort præsentation af kulturskolerådets arbejde
2) valg til forældrerepræsentation
3) eventuelt